Siirry sisältöön

Tietoa Etevalaisten (SOTE) hyvinvointialueille siirtymisestä

Hei

Tällä sivulla tulemme infoamaan sinua ja työkavereitasi hyvinvointialueiden perustamisiin liittyvissä asioissa.

23.6.2021 Suomen eduskunta hyväksyi sote-uudistuksen äänin 105 puolesta ja 77 vastaan. Tämä tarkoittaa myös meille sitä, että olemme siirtymässä työntekijöinä uusiin perustettaviin hyvinvointialueisiin. Siirtyminen ei varmaankaan näy sinulle 1.1.2023 muutoin kun, että palkanmaksaja vaihtuu ja henkilöstöetuudet eivät ole samat kuin nykyisellä työnantajalla sekä nykyiset Etevalla voimassa olevat paikalliset sopimukset ja ohjeet eivät ole voimassa uudella työnantajalla. Kaikki työntekijät siirtyvät maakuntien palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Eteva pyrkii vielä ennen hyvinvointialueille siirtymistä neuvotelemaan, niin että Eteva jatkaisi yhtenäisenä kehitysvammapalveluja tarjoavana palveluntuottajana/kuntayhtymänä. Asia selviää jossakin vaiheessa matkan varrella.

Hyvinvointialueet Etevan alueella ovat:

Enemmän SOTE-uutisia löytyy täältä.

Aikataulu siirtymiselle löytyy tästä linkistä.

Usein kysytyt kysymykset SOTE-uudistuksesta löytyy tämän linkin kautta.

JHL:n julkaisemat SOTE-sivut löytyy tämän linkin kautta.

2.7.2021 Ensitietona kerrottakoon, että Etevan toimitusjohtaja ja elämän tuen tulosaluejohtaja ovat ilmoittaneet irtisanoutuvansa Etevasta.

Syyskuu 2021 VATE eli väliaikaiset valmisteluelimet aloittavat toiminnan. Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja sen asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Jokaisen hyvinvointialueen valmisteluelimiin on valittu ja tullaan valitsemaan edustajat myös ammattiliitoista eli myös JHL tulee olemaan edustettuna.

Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle.

Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle

 • VATE:n tehtävät:
  1. selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi
  2. osallistua hyvinvointialueille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen
  3. osallistua hyvinvointialueille siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen
  4. osallistua hyvinvointialueille siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen
  5. valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa
  6. päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta
  7. osallistuu ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen
  8. valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.

Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi tehdä sopimuksia enintään 31.12.2023 asti.

Tammikuu 2022 Aluevaalit. Vaaleissa valitaan edustajat (valtuutetut ja varavaltuutetut) hyvinvointialueen aluevaltuustoon, joka vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Aluevaltuustoon valitaan valtuutetut ja varavaltuutetut hyvinvointialueella toimitettavissa aluevaaleissa. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Valtuutettuja valitaan 59–89 hyvinvointialueen asukasluvun perusteella.

Maaliskuu 2022 Aluevaltuustot aloittavat toimintansa

1.1.2023 Uudet hyvinvointialueet aloittavat. Tässä kohtaa sinä saatat siirtyä uuden hyvinvointialueen palvelukseen. Sinun palkan maksaa uusi hyvinvointialueesi hallinto. Myös monet Etevasta tutut asiat muuttuvat kuten henkilöstöedut, paikalliset sopimukset ja ohjeet.