Siirry sisältöön

Hyvinvointialueiden JHL:n yhdistysten yhteystiedot

Hei

Tällä sivulla tulemme infoamaan sinua ja työkavereitasi hyvinvointialueiden perustamisiin liittyvissä asioissa.

JHL630-yhdistyksen kaikki jäsenet siirtyvät hyvinvointialueille perustettaviin ja olemassa oleviin JHL:n sote-yhdistyksiin. JHL630-yhdistys lakkautetaan 31.12.2022 Nämä yhdistyksen nettisivut ovat toiminnassa 2023 huhtikuun loppuun saakka.

Jos työskentelet muualla kuin Etevalla mutta olet yhdistyksemme 630 jäsen, niin ota yhteyttä Aluetoiminnan asiantuntija Heidi Åkerfeltiin joko sähköpostilla heidi.akerfelt@jhl.fi tai puh. 050 4763 472 / 010 7703 635. Hänen kanssaan voit selvittää, että mihin yhdistykseen sinä jatkossa kuulut tai voit liittyä.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on SOTE-HYVINVOINTIALUEET.png

Usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen hyvinvointialueisiin.

 • Harmonisoidaanko mun palkkaa ylöspäin heti hyvinvointialueelle siirryttäessä?
  • Tiedän kokemuksesta, että kenenkään palkkaan ei ihan tammikuussa tule muutoksia. Palkkaharmoninisointi tulee suorittaa parin vuoden sisällä mutta toivotaan, että hyvinvointialueilla tämä tehtäisiin nopealla aikataululla. Kannattaa kysellä ja seurata tilannetta tulevan JHL-yhdistyksesi ja luottamusmiehesi kautta.
 • Jatkuuko henkilökohtaisten lisien maksu myös hyvinvointialueilla?
  • Etevassa ansaitut lisät siirtyy myös tulevan hyvinvointialueen työnantajan maksettaviksi. Voi olla, että uusi työnantaja tarkastelee lisien sisältöjä jatkossa. Jos tarkastelu kohdistuu sinuun, niin kannattaa heti olla yhteydessä luottamusmieheesi.
 • Onko hyvinvointialueella samat henkilöstöedut kun Etevassa?
  • Etevalaiset henkilöstöedut lakkaa olemasta 31.12.-22. Jokaisella alueella on omat edut ja niitä sorvataan parhaillaan jokaisella hyvinvointialueella. Muista käyttää Etevan Edenred-edut ennen 15.12.2022.
 • Täytyykö mun siirtää tietoni uuteen JHL:n yhdistykseen hyvinvointialueelleni?
  • Kaikkien tiedot siirtyvät massasiirtona uusiin yhdistyksiin. Sinulle tulee JHL:sta asiasta tieto kirjeellä riippuen kuinka sinut tavoittaa parhaiten.
 • Siirtyykö AY-jäsenmaksun perintä automaattisesti uudelle työnantajalleni hyvinvointialueelle?
  • Kyllä siirtyy eli samalla kun Eteva siirtää sinua koskevat henkilö- ja palkanmaksutiedot hyvinvointialueelle, niin ay-jäsenmaksutiedot siirtyvät samalla.
  • Jos et halua jäsenmaksutietojesi siirtyvän hyvinvointialueelle, niin siitä joudut ilmoittamaan erikseen työnantajalle. Tästä tulee tiedote etenettiin.
 • Täytyykö minun kirjoittaa uusi työsopimus kun siirryn hyvinvointialueelle?
  • Ehdottomasti ei pidä kirjoittaa. Sinä ja työkaverisi siirrytte vanhoina työntekijöinä hyvinvointialueille joten työsopimuksia ei tarvitse uudistaa.
  • Jos joku pyytää sinua tekemään tässä tilanteessa uuden työsopimuksen, niin ole heti yhteydessä luottamusmieheesi.
 • Saanko minä työtodistuksen tekemästäni työstä Etevassa?
  • Kyllä sinä saat. Suppean työtodistuksen saat automaattisesti mutta jos haluat siihen kirjattavan lisäksi työsuhteen päättymisen syy sekä arvion työtaidosta, työtehtävistä ja käytöksestä, niin sitä sinun täytyy pyytää ennakkoon esihenkilöltäsi. Tästä tulee myös ohjeet etenettiin.

Hyvinvointialueet Etevan alueella ovat:

Itä-Uusimaa

 • Itä-Uudellamaalla on alueen yhdistyksissä yhteisesti päätetty, että jatkossa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen edunvalvontaa hoitaa Porvoon JHL ry - Borgå JHL rf. (https://www.porvoonjhl.fi/). Yhdistykseen tullaan perustamaan oma jaos koordinoimaan hyvinvointialueen edunvalvontaa ja muuta toimintaa.
 • hyvinvointialueelle siirtyi työntekijät Etevan Porvoon ja Askolan asumispalveluista ja päiväaikaisesta toiminnasta
 • Etevan yhdistyksemme varapääluottamusmies Anu Kantonen on JHL:n edustajana Itä-Uudenmaan yhteistoimintaelimessä.

Kanta-Häme

Keski-Uusimaa (keusote)

Länsi-Uusimaa

Päijät-Häme

 • Etevan JHL:n jäsenet Päijät-Hämeen alueelta siirtyvät Lahden JHL ry os. 48 (jhlyhdistys.fi)
 • hyvinvointialueelle siirtyi työntekijät Etevan Lahden Nastolan ja Orimattilan maatiloilta

Vantaa-Kerava

 • Etevan JHL:n jäsenet Vantaa-Keravan alueelta siirtyvät JHL Vantaa (jhlyhdistys.fi) sotejaostoon.
 • Yhdistys tekee siirtyville jäsenille tiedotteen. Yhdistyksen jäseneduista ja toiminnasta löydät lisää tietoa JHL Vantaa (jhlyhdistys.fi) - sivuilta
 • hyvinvointialueelle siirtyi työntekijät Etevan Vantaan ja Keravan asumispalveluista ja päiväaikaisesta toiminnasta

HUS

 • HUS hyvinvointialueelle siirtyi etevasta vaativien palvelujen (kehitysvammapsykiatrian yksiköt, kehitysvammapoliklinikka, asiantuntijat ja jalkautuvat palvelut) työntekijät
 • Hyvinvointialueen JHL:n soteyhdistyksenä toimii HELSINGIN MIELENTERVEYSTYÖNTEKIJÄT 580ry (jhlyhdistys.fi). Tämän yhdistyksen hellään huomaan siirtyvät meidän yhdistyksen jäsenet jotka aloittavat 1.1.2023 työskentelyn HUS:n alaisuudessa.

Hyvinvointialueille siirtyy myös...

 • Hallinto- ja tukipalvelujen (henkilöstö- ja viestintäpalvelut sekä talous- ja hallintopalvelut) työntekijät siirtyivät hyvinvointialueille.
 • Työntekijöiltä on kysytty toiveita siitä mihin hyvinvointialueelle he haluavat siirtyä.
 • Hallinto- ja tukipalvelujen (henkilöstö- ja viestintäpalvelut sekä talous- ja hallintopalvelut) työntekijöiden JHL:n yhdistys on se mille hyvinvointialueelle hän siirtyy.
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on SOTE-HYVINVOINTIALUEET.png

Enemmän SOTE-uutisia löytyy täältä.

Aikataulu siirtymiselle löytyy tästä linkistä.

Usein kysytyt kysymykset SOTE-uudistuksesta löytyy tämän linkin kautta.

JHL:n julkaisemat SOTE-sivut löytyy tämän linkin kautta.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on SOTE-HYVINVOINTIALUEET.png

23.6.2021 Suomen eduskunta hyväksyi sote-uudistuksen äänin 105 puolesta ja 77 vastaan. Tämä tarkoittaa myös meille sitä, että olemme siirtymässä työntekijöinä uusiin perustettaviin hyvinvointialueisiin. Siirtyminen ei varmaankaan näy sinulle 1.1.2023 muutoin kun, että palkanmaksaja vaihtuu ja henkilöstöetuudet eivät ole samat kuin nykyisellä työnantajalla sekä nykyiset Etevalla voimassa olevat paikalliset sopimukset ja ohjeet eivät ole voimassa uudella työnantajalla. Kaikki työntekijät siirtyvät maakuntien palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Eteva pyrkii vielä ennen hyvinvointialueille siirtymistä neuvotelemaan, niin että Eteva jatkaisi yhtenäisenä kehitysvammapalveluja tarjoavana palveluntuottajana/kuntayhtymänä. Asia selviää jossakin vaiheessa matkan varrella.

2.7.2021 Ensitietona kerrottakoon, että Etevan toimitusjohtaja ja elämän tuen tulosaluejohtaja ovat ilmoittaneet irtisanoutuvansa Etevasta.

Syyskuu 2021 VATE eli väliaikaiset valmisteluelimet aloittavat toiminnan. Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja sen asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Jokaisen hyvinvointialueen valmisteluelimiin on valittu ja tullaan valitsemaan edustajat myös ammattiliitoista eli myös JHL tulee olemaan edustettuna.

Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle.

Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle

 • VATE:n tehtävät:
  1. selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi
  2. osallistua hyvinvointialueille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen
  3. osallistua hyvinvointialueille siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen
  4. osallistua hyvinvointialueille siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen
  5. valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa
  6. päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta
  7. osallistuu ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen
  8. valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.

Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi tehdä sopimuksia enintään 31.12.2023 asti.

Tammikuu 2022 Aluevaalit. Vaaleissa valitaan edustajat (valtuutetut ja varavaltuutetut) hyvinvointialueen aluevaltuustoon, joka vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Aluevaltuustoon valitaan valtuutetut ja varavaltuutetut hyvinvointialueella toimitettavissa aluevaaleissa. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Valtuutettuja valitaan 59–89 hyvinvointialueen asukasluvun perusteella.

Maaliskuu 2022 Aluevaltuustot ovat aloittaneet toimintansa. Sinulla on nyt tiedossa mihin hyvinvointialueelle olet siirtymässä. Työnantaja on antanut hyvinvointialueille perustietoa etevalaisista kuten henkilöstömäärät, mitä sopimuksia Etevassa on käytössä.

1.1.2023 Uudet hyvinvointialueet aloittavat. Tässä kohtaa sinä saatat siirtyä uuden hyvinvointialueen palvelukseen. Sinun palkan maksaa uusi hyvinvointialueesi hallinto. Myös monet Etevasta tutut asiat muuttuvat kuten henkilöstöedut, paikalliset sopimukset ja ohjeet.