Siirry sisältöön

NETTILINKIT

TYÖEHTOSOPIMUKSET, YHTEISTOIMINTA JA LAKI

KVTES eli Kunta-alan yleistä virka- ja työehtosopimusta sovelletaan Eteva kuntayhtymän työntekijöihin

AVAINTES eli yksityisen sopimusalan työehtosopimusta sovelletaan UVPS:ssä

YHTEISTOIMINTA -opas on tarkoitettu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita yhteistoimintalaista ja sen tulkinnasta

TEM Yhteistoiminta-asiamies toimii itsenäisesti työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä ja on riippumaton valvontatehtävää suorittaessaan. Valvoo mm. yhteistoimintalain ja henkilöstöedustuslain noudattamista

FINLEX on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu

AMMATTIALASIVUSTOJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

RAVITSEMUS JA PUHTAUSALA

TIETOTYÖ JA HALLINTOALA

ETSI AMMATTILIITTOSI työpaikkasi toimialan mukaan.

KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTILAISTEN TYÖTÄ TUKEVIA SIVUJA

PAPUNET antaa laajasti tietoa ja työkaluja kohdata puhevammaisia ihmisiä

TIKONEN verkkolehdestä löydät ajankohtaista tietoa puhevammaisuudesta ja apuvälineistä

AMMe on ammatilliseen erityisopetukseen suunniteltu kuva- ja oppimateriaalipankki, joka sisältää piirrettyjä ja valokuvia sekä oppimateriaalia kotitaloudesta, puhtaanapidosta, tekstiili- , savi- ja metallitöistä sekä yhteisistä opinnoista.

VIITTOMIA VERKOSSA sisältää linkkejä eri tarpeisiin liittyvistä viittomista ja viittomasanakirjoista

PIKKU KAKKOSEN KOMMUNIKAATIOKORTTEJA voi käyttää kommunikoinnin tukena selkeyttämään tai vahvistamaan puhuttua asiaa. Pikku Kakkosen kommunikaatiokorteista voi askarrella lapselle vaikka oman viikkokalenterin!

VIITOTTU RAKKAUS tarjoaa kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen tukimateriaaleja koteihin ja ammattilaisille.

JAATISTIETOPANKKI Vammaisperheyhdistys Jaatisessa olemme koonneet Jaatistietopankkiin runsaasti vammaisuuteen liittyvää tietoa: linkkejä, vinkkejä ja muuta mukavaa. Tarkoitus on kerätä saman katon alle hyödyllinen asiatieto, vinkit, linkit ja hyviksi koetut kokemukset.

TYÖKYKY

KEVA sivustolta löydät tietoa ammatillisesta kuntoutuksesta

TYÖTERVEYSLAITOKSEN sivuilta työkykyyn liittyviä asioita työntekijän näkökulmasta

TYÖNTEKIJÄNÄ TYÖTEREVEYSNEUVOTTELUISSA (TTL) opasvideo ja ohjeita valmistutumisessa työterveysneuvotteluihin. Muista pyytää työsuojeluvaltuutettu avustajaksi.

TYÖSUOJELUHALLINNON sivuilta löytyy tietoa terveestä, turvallisesta ja säännöstenmukaisista työelämää koskevista asioista

KEVAN sivuilta löytyy tietoa kuinka edetä jos työkyky on heikentynyt

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ohjaa, johtaa ja kehittää työterveyshuollon lainsäädäntöä

TYÖTURVALLISUUS

TYÖTURVALLISUUSKESKUS tarjoaa työpaikoille palveluja työturvallisuuden kehittämiseen ja työsuojelun yhteistoiminnan parantamiseen

AVI eli aluehallintovirasto valvoo, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan kunnissa ja kuntayhtymissä lakien mukaisesti

OPISKELU

JHL-OPISTO on oman ammattiliittomme jäsenten paras kouluttaja

KSL opintokeskus

TSL Työväen sivistysliitto

OPINTOVAPAA sivuston tarkoituksena on tuoda tietoa opintovapaasta yksinkertaisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa.

OPPISOPIMUS sivustolla tietoa oppisopimusopiskelusta

ELÄKEASIAT

KEVA palvelee julkisen alan työeläkkeensaajia ja ammatillista kuntoutusta. Sieltä voit tarkistaa omat eläketietosi ja saat ohjeita eläkkeelle hakemiseen

MAAHANMUUTTAJAT JA KaMuT

KaMuT -verkoston tehtävänä on parantaa JHL:n maahanmuuttajajäsenten tiedonsaantia työelämästä sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista

SAK:n maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta neuvoo ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, jos heillä on työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia. Maksuton palvelu on avoin kaikille eikä kysyjän tarvitse kuulua ammattiliittoon

TYÖELÄMÄTIETOA 13 eri kielellä: ruotsin, englannin, venäjän, viron, somalin, arabian, kiinan, thain, espanjan, saksan, puolan ja ranskan kielillä

Arbetslivets spelregler

A Guide to Working in Finland

Правила игры трудовой жизни

Tööelu mängureeglid

Waad joojin kartaa oo ka hortagi kartaa dhibaatada goobta shaqada ka jirta

الضوابط والنُظُم لحياة العمل

SEKALAISET

KT Kuntatyönantaja

KUNTALIITTO

KELA