Siirry sisältöön

Tervetuloa yhdistyksemme JHL630 sivuille

Näiltä sivuilta löydät ajankohtaista tietoa toiminnastamme, jäsenyydestä ja yhteystiedot edunvalvojiisi.

Eteva kuntayhtymän ammattiosasto JHL630 on valtakunnallisen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäsenjärjestö. JHL on maamme suurin ammattiliitto edustaen n. 230000 jäsentä eri ammattiryhmissä.

Etevan henkilökunnan ammattiosasto JHL630 perustettiin keväällä 2009 Uudenmaan erityishuotopiirin ja Pääjärven kuntayhtymän henkilöstöosastojen pohjalta. Yhdistymisen tavoitteena oli turvata jäsenistön edunvalvonta tulevassa Eteva kuntayhtymässä.

Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 350, joista suurin osa toimii hoitajina ja ohjaajina. Mukaan mahtuu myös avustajia, keittiö-, siivousalan, kiinteistöhuollon henkilökuntaa, assistentteja ja päälliköitä. Toimialueeksi luetaan koko Eteva kuntayhtymän alue.

Ammattiliittomme kautta olemme myös SAK:n jäseniä. Jäsenyys SAK:ssa lisää painoarvoamme mm. yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla.

Yhdistyksen tarkoituksena on koota Etevan alueella työskentelevät ja opiskelevat liiton piiriin. Jotta tarkoitus toteutuisi yhdistys...

 1. valvoo työlainsäädännön sekä muiden palvelussuhteisiin liittyvien säännösten ja sopimuksien noudattamista
 2. tekee esityksiä ja solmii paikallisia sopimuksia jäsenistöään koskevista työ- ja virkaehtosopimuksista, työympäristö-, yhteistoiminta-asioista ja työelämän kehittämistä sekä muista jäsenistöään koskevista asioista
 3. harjoittaa paikkakunnalla tiedotustoimintaa yhdistyksen ja liiton tunnetuksi tekemiseksi. Toiminnasta tiedottaminen jäsenille tapahtuu 1-3 kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenpostin välityksellä. Myös ammattiosaston ja JHL:n kotisivut sekä liiton lehti MOTIIVI toimivat informaatiolähteinä.
 4. järjestää kokouksia, koulutus- ja muita vastaavia

Viisi syytä liittyä ammattiliittoon

 1. Palkka ja muut työehdot
  Ammattiliitto neuvottelee puolestasi palkoista ja muista työehdoista. Oman alan työehtosopimuksessa sovitaan, mitä työstä kuuluu maksaa. Työehtosopimuksessa sovitaan myös työajoista, sairausajan palkasta, ylityökorvauksista ja vuorotyölisistä sekä lomista.
 2. Luottamusmies
  Ammattiliittoon järjestäytyneet työntekijät valitsevat keskuudestaan luottamusmiehen, joka neuvottelee, sopii, sovittelee ja välittää tietoa työntekijöiden ja työnantajan välillä. Luottamusmies toimii työntekijöiden edustajana, jos työntekijöiden ja työnantajan kesken syntyy erimielisyyksiä.
 3. Työttömyysturva
  Kun kuulut ammattiliittoon, kuulut myös työttömyyskassaan. Jos jäät työttömäksi, kassa maksaa sinulle ansioihisi suhteutettua päivärahaa.
 4. Neuvontaa, koulutusta ja toimintaa
  Ammattiliitto tarjoaa monenlaista apua työelämän haasteisiin aina oikeusavusta kieli- ja tietotekniikan kursseihin. Lisätietoja saat liittosi verkkosivuilta ja jäsenlehdestä.
 5. Etuja
  Ammattiliitot tarjoavat myös monia muita etuja jäsenilleen. Liitoilla on edullisia lomapaikkoja, ja niiltä voit saada tukea lomailuun sekä jäsenalennuksia matkailupalveluista. Monissa liitoissa alennuksia saa myös esimerkiksi vakuutuksista. Lisää tietoa jäseneduista saat liittosi verkkosivuilta.