Siirry sisältöön

YHDISTYKSEN HALLITUS

JHL630 ry:n hallitus v. 2020 - 2021

Seuraavat kokoukset:

 • 12.1.2021 hallituksen kokous, klo 17.00, skype
 • 9.2.2021 hallituksen kokous, klo 17.00, skype
 • 4.3.2021 hallituksen kokous, klo 17.00, skype
 • 23.3.2021 hallituksen kokous, klo 17.00, skype
 • 28.4.2021 yhdistyksen kevätkokous, klo 18.00, skype, Kerava
 • 25.5.2021 hallituksen kokous, skype
 • 23.6.2021 hallituksen kokous, klo 17.00, Porvoo
 • 26.8.2021 hallituksen kokous, klo 17.00, Askola
 • 23.9.2021 hallituksen kokous, klo 17.00, Porvoo
 • 21.10.2021 hallituksen kokous, klo 17.00, Mäntsälä
 • 12.11.2021 yhdistyksen kevätkokous, klo 17.30, Helsinki. Tarkempi paikka selviää myöhemmin
 • 26.-28.11.2021 hallituksen toiminnan kehittämispäivät
 • 9.12.2021 hallituksen järjestäytymiskokous, klo 17.30, Hämeenlinna

Yhdistyksemme hallitus on valittu kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Vuoden 2021 lopussa on aika taas valita uusi hallitus luotsaamaan yhdistystämme eteenpäin. Jos olet jäsenenä kiinnostunut yhdistyksemme toiminnasta ja haluat mukaan aktiiviksi hallitukseen, niin ota yhteyttä puheenjohtajaamme Pirkkoon ja kerro hänelle toiveistasi.

Pirkolle voit kertoa myös yhdistyksen kehittämiseen liittyviä ideoita tai muita mieltä painavia asioita.

Noudatamme JHL:n laatimia yhdistyssääntöjä työskennelläksemme sinun parhaaksi. Säännöt löytyy tästä linkistä.

Pirkko Nurmio
Puheenjohtaja
Vihdin asumispalvelut
0400 283 813
Pirkko.nurmio(at)jhl630.com

Varsinaiset jäsenet:

Ilpo Romppanen
Pääluottamusmies / varapuheenjohtaja
puh. 040 304 7852
ilpo.romppanen@eteva.fi
Asiantuntijapalvelut

Sirkka Voutilainen
Jäsenasioidenhoitaja
puh. 0400 283 815
sirkka.voutilainen@eteva.fi
Mäntsälän asumispalvelut

Miia Santala
Taloudenhoitaja
miia.santala@eteva.fi
Mäntsälän asumispalvelut

Anu Nikander
sihteeri
anu.nikander@eteva.fi
Keravan päiväaikainen toiminta

Marika Kaitaranta

Varajäsenet:

Anu Kantonen
varapääluottamusmies
anu.kantonen@eteva.fi
Porvoon päiväaikainen toiminta

Heidi Järvinen
Luottamusmies
heidi.jarvinen@eteva.fi
Askolan asumispalvelut

Muista ilmoittaa jos et pääse hallituksen kokoukseen viimeistään viikkoa ennen sihteerille.

 

MATKALASKULOMAKE

WEBMAIL-SÄHKÖPOSTI

JHL630 säännöt

SKYPE NEUVOTTELUPUHELUN LUOMINEN

YHDISTYKSEN OHJEITA JA ASIAKIRJOJA

YHDISTYKSEN GOOGLE DRIVE-TILI

OMA-JHL

Etelä-Suomen SOTE (howspace.com)

Hallituksen tehtävät

1. Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi yhdistyksen jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään viisitoista (15) muuta varsinaista jäsentä sekä enintään vastaava määrä varajäseniä. Hallitus valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.

2. Hallitus valitsee keskuudestaan tai muista yhdistyksen jäsenistä kahdeksi kalenterivuodeksi yhden tai useamman jäsenasiainhoitajan ja tarvittaessa muita toimihenkilöitä. Mikäli nämä eivät ole hallituksen jäseniä, heillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus toisin päätä.

3. Hallitus voi perustaa yhdistyksen toiminnan tueksi jaostoja.

4. Ellei yhdistyksen jäseniä edustava luottamusmies ole hallituksen jäsen, hänelle on ilmoitettava kaikista hallituksen kokouksista ja hänellä on niissä läsnäolo- ja puheoikeus, ellei hallitus yksimielisesti toisin päätä.

5. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta puheenjohtajan ollessa estynyt. Kokous on myös aina kutsuttava koolle, jos kolme (3) hallituksen jäsentä katsoo sen tarpeelliseksi. Hallituksen kokous voidaan pitää tarvittaessa kaikkien hallituksen jäsenten suostumuksella tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja enemmistö sen muista jäsenistä on läsnä.

6. Hallituksen jäsen, joka ilman hyväksyttävää syytä on poissa kolmesta (3) perättäisestä hallituksen kokouksesta, voidaan erottaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä hallituksesta.

7. Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa, ei kuitenkaan niissä asioissa, joissa hän on yhdistyslain mukaan esteellinen. Puheenjohtaja valvoo sääntöjen ja yhdistyksen päätösten sekä liiton hallituksen antamien ohjeiden noudattamista ja sitä, että yhdistyksen muut toimihenkilöt täyttävät tehtävänsä.

8. Sihteeri laatii yhdistyksen ja hallituksen kokouksista pöytäkirjan, laatii ehdotuksen yhdistyksen toimintakertomukseksi, hoitaa kirjeenvaihdon ja huolehtii muiden kirjallisten tehtävien suorittamisesta.

9. Taloudenhoitaja hoitaa yhdistyksen kirjanpidon ja laatii ehdotuksen tilinpäätökseksi sekä huolehtii muista hallituksen hänen tehtäväkseen määräämistä yhdistyksen taloutta koskevista tehtävistä.

10. Jäsenasiainhoitaja huolehtii yhdistyksen jäsenasioista sekä toimii yhteyshenkilönä liiton jäsenrekisteriin yhdistyksen jäsenasioissa.

11. Hallituksen tulee hoitaa huolellisesti yhdistyksen omaisuutta ja tallettaa sen varat luotettavasti ja yhdistykselle edullisesti. Sen tulee neljännesvuosittain käsitellä taloudenhoitajan laatima selvitys yhdistyksen taloudellisesta asemasta.

12. Hallitus on kaikista toimenpiteistään vastuussa yhdistyksen kokoukselle.

13. Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää liitto.

14. Jos liiton hallitus tai liiton toimisto on pyytänyt yhdistykseltä tietoja, yhdistyksen hallituksen on annettava pyydetyt tiedot liiton toimistoon annettuun määräaikaan mennessä.

Järjestövakuutus

JHL:n jäsenet on vakuutettu Turvan Järjestövakuutuksella. Järjestövakuutus on voimassa järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa. Vakuutus tuo turvaa muun muassa järjestötehtävämatkalla sairastumisen, matkatavaravahinkojen ja ulkopuolisille aiheutuneiden vahinkojen varalta.

Vakuutus on suojanasi esimerkiksi JHL:n järjestämissä kokouksissa, koulutustilaisuuksissa, seminaareissa ja muissa vastaavissa tapahtumissa. Vakuutus on voimassa myös toimiessasi JHL:n edustajana edunvalvonta- ja järjestötehtävissä. Tutustu Järjestövakuutukseen ja muihin jäsenvakuutuksiin Turvan palvelusivuilla.