Siirry sisältöön

YHDISTYKSEN HALLITUS

JHL630 ry:n hallitus v. 2022

Seuraavat kokoukset:

 • 13.1.2022 hallituksen kokous, klo. 17.00, Skype-kokous
 • 3.2.2022 hallituksen  kokous, klo. 17.00, Skype-kokous
 • 17.3.2022 hallituksen kokous, klo. 17.00, Järvenpää jos koronatilanne sallii
 • 29.4.2022 Yhdistyksen kevätkokous, Hyvinkää
 • 19.5.2022 hallituksen kokous, klo. 17.00 Mäntsälä
 • 9.6.2022 hallituksen kokous, klo. 17.00 Kiljava
 • 31.7.2022 hallituksen kokous klo. 17.00 Hämeenlinna
 • 22.8.2022 hallituksen kokous klo.17.00 Pornainen
 • 22.9.2022 hallituksen kokous klo. 17.00 Porvoo
 • 17.10.2022 hallituksen kokous klo. 17.00 Mäntsälä ja skype-kokous
 • 19.10.2022 Yhdistyksen syyskokous eli "Ismo Leikola"-kokous kulttuuritalolla alkaa klo 18.30
 • 5.11.2022 hallituksen kokous klo 16.00 Silja Line-risteily
 • 15.12.2022 Yhdistyksen 2.purkukokous Järvenpään Huili-ravintolassa

Yhdistyksen kehittämiseen liittyviä ideoita tai muita mieltä painavia asioita voit lähettää sähköpostilla eteva.jhl630@gmail.com 

Noudatamme JHL:n laatimia yhdistyssääntöjä työskennelläksemme sinun parhaaksi. Säännöt löytyy tästä linkistä.

Pirkko Nurmio
Puheenjohtaja
Vihdin asumispalvelut
0400 283 813
pirkko.nurmio@eteva.fi

Varsinaiset jäsenet:

Sirkka Voutilainen
Jäsenasioidenhoitaja
puh. 0400 283 815
sirkka.voutilainen@eteva.fi
Mäntsälän asumispalvelut

Anu Kantonen
varapääluottamusmies ja yhdistyksen sihteeri
puh. 040 304 7730
anu.kantonen@eteva.fi
Porvoon päiväaikainen toiminta

Heidi Järvinen
Luottamusmies
heidi.jarvinen@eteva.fi
Askolan asumispalvelut

Tiina Aalto
työsuojeluvaltuutettu
tiina.aalto@eteva.fi

Anu Nikander
anu.nikander@phnet.fi

 

Varajäsenet:

Marika Hyvönen
yhdistyksen taloudenhoitaja
marika.hyvonen@eteva.fi
Työvalmennus, Porvoo/Loviisa

Sari Huuhtanen
sari.huuhtanen@eteva.fi
Keravan kepsy

Laila Koskinen
laila.koskinen@eteva.fi
Askolan asumispalvelut

Muista ilmoittaa hallituksen sisäisessä Whatsupissa jos et pääse hallituksen kokoukseen viimeistään viikkoa ennen sihteerille.

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

MATKALASKULOMAKE

WEBMAIL-SÄHKÖPOSTI

JHL630 säännöt

SKYPE NEUVOTTELUPUHELUN LUOMINEN

YHDISTYKSEN OHJEITA JA ASIAKIRJOJA

YHDISTYKSEN GOOGLE DRIVE-TILI

OMA-JHL

Etelä-Suomen SOTE (howspace.com)

Hallituksen tehtävät

1. Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi yhdistyksen jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään viisitoista (15) muuta varsinaista jäsentä sekä enintään vastaava määrä varajäseniä. Hallitus valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.

2. Hallitus valitsee keskuudestaan tai muista yhdistyksen jäsenistä kahdeksi kalenterivuodeksi yhden tai useamman jäsenasiainhoitajan ja tarvittaessa muita toimihenkilöitä. Mikäli nämä eivät ole hallituksen jäseniä, heillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus toisin päätä.

3. Hallitus voi perustaa yhdistyksen toiminnan tueksi jaostoja.

4. Ellei yhdistyksen jäseniä edustava luottamusmies ole hallituksen jäsen, hänelle on ilmoitettava kaikista hallituksen kokouksista ja hänellä on niissä läsnäolo- ja puheoikeus, ellei hallitus yksimielisesti toisin päätä.

5. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta puheenjohtajan ollessa estynyt. Kokous on myös aina kutsuttava koolle, jos kolme (3) hallituksen jäsentä katsoo sen tarpeelliseksi. Hallituksen kokous voidaan pitää tarvittaessa kaikkien hallituksen jäsenten suostumuksella tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja enemmistö sen muista jäsenistä on läsnä.

6. Hallituksen jäsen, joka ilman hyväksyttävää syytä on poissa kolmesta (3) perättäisestä hallituksen kokouksesta, voidaan erottaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä hallituksesta.

7. Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa, ei kuitenkaan niissä asioissa, joissa hän on yhdistyslain mukaan esteellinen. Puheenjohtaja valvoo sääntöjen ja yhdistyksen päätösten sekä liiton hallituksen antamien ohjeiden noudattamista ja sitä, että yhdistyksen muut toimihenkilöt täyttävät tehtävänsä.

8. Sihteeri laatii yhdistyksen ja hallituksen kokouksista pöytäkirjan, laatii ehdotuksen yhdistyksen toimintakertomukseksi, hoitaa kirjeenvaihdon ja huolehtii muiden kirjallisten tehtävien suorittamisesta.

9. Taloudenhoitaja hoitaa yhdistyksen kirjanpidon ja laatii ehdotuksen tilinpäätökseksi sekä huolehtii muista hallituksen hänen tehtäväkseen määräämistä yhdistyksen taloutta koskevista tehtävistä.

10. Jäsenasiainhoitaja huolehtii yhdistyksen jäsenasioista sekä toimii yhteyshenkilönä liiton jäsenrekisteriin yhdistyksen jäsenasioissa.

11. Hallituksen tulee hoitaa huolellisesti yhdistyksen omaisuutta ja tallettaa sen varat luotettavasti ja yhdistykselle edullisesti. Sen tulee neljännesvuosittain käsitellä taloudenhoitajan laatima selvitys yhdistyksen taloudellisesta asemasta.

12. Hallitus on kaikista toimenpiteistään vastuussa yhdistyksen kokoukselle.

13. Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää liitto.

14. Jos liiton hallitus tai liiton toimisto on pyytänyt yhdistykseltä tietoja, yhdistyksen hallituksen on annettava pyydetyt tiedot liiton toimistoon annettuun määräaikaan mennessä.

Järjestövakuutus

JHL:n jäsenet on vakuutettu Turvan Järjestövakuutuksella. Järjestövakuutus on voimassa järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa. Vakuutus tuo turvaa muun muassa järjestötehtävämatkalla sairastumisen, matkatavaravahinkojen ja ulkopuolisille aiheutuneiden vahinkojen varalta.

Vakuutus on suojanasi esimerkiksi JHL:n järjestämissä kokouksissa, koulutustilaisuuksissa, seminaareissa ja muissa vastaavissa tapahtumissa. Vakuutus on voimassa myös toimiessasi JHL:n edustajana edunvalvonta- ja järjestötehtävissä. Tutustu Järjestövakuutukseen ja muihin jäsenvakuutuksiin Turvan palvelusivuilla.